IMG_0533

Ontwerp

Uw verbouwing begint met een idee. Als we dit uitwerken spreken we in de bouwbranche van een bouwontwerp. Om tot een bouwontwerp te komen, worden vijf stappen doorlopen.

Kenmerkend voor een bouwontwerp is dat dit vaak gebeurt volgens een cyclisch proces. Dit betekent dat gedurende het proces voorgaande stappen regelmatig aangepast worden. Het kan namelijk zijn dat er zich in stap vijf problemen voordoen die opgelost dienen te worden. Om die problemen op te kunnen lossen kan het zijn dat voorgaande stappen opnieuw moeten worden doorlopen.

De chronologische volgorde van deze stappen om tot een bouwontwerp te komen, zijn:

  • Stap 1: Initiatieffase/oriëntatiefase. Een persoon of organisatie heeft een idee en gaat zich oriënteren naar de mogelijkheden.
  • Stap 2: Haalbaarheidsfase/ verkenningsfase. Er wordt gekeken of het idee haalbaar is.
  • Stap 3: Voorontwerp. Als het haalbaar blijkt te zijn, wordt er een eerste ontwerp gemaakt.
  • Stap 4: Definitieve ontwerp. Het voorontwerp wordt beoordeeld en door aanpassingen door te voeren, ontstaat een definitief ontwerp.
  • Stap 5 Uitgewerkt detailontwerp. Het definitieve ontwerp wordt tot detailniveau uitgewerkt in een bestek.

Zodra het bouwontwerp afgerond is, volgen nog een aantal fases voordat de bouw daadwerkelijk start. Het kan voorkomen dat het originele bouwontwerp nog wordt aangepast na het doorlopen van deze fases: werkvoorbereidingsfase, uitvoeringsontwerp. Bij grote verbouwing moet ook rekening houden met verschillende hulpconstructies. Ook deze moeten vooraf goed worden uitgedacht.